06 22 15 28 36 gerard@deleeuwarder.nl

Geslaagden

De volgende kandidaten zijn de afgelopen periode geslaagd
Esther Kuit Wirdum 1e keer
Feddo Ypma Tzum 2e keer
Mark Wiersma Stiens 1e keer
Marco Verweij Leeuwarden 1e keer
Ilsa Heuver Stiens 1e keer
Ilse Nicolaij Britsum 2e keer
Monica Ozinga Stiens
Chanel Tiemersma Leeuwarden
Cornelis ten Kate Stiens
Bouke Gerlof Terpstra Finkum
Tynke Broekens Britsum 2e keer
Anoek Hettinga Koarnjum 2e keer
Henrieke Broekens Britsum 2e keer
Chris Hogenhuis Stiens 1e keer
Matthijs Attema Stiens 1e keer
Stefany Stolte Stiens 1e keer
Marte v/d Zwaag Stiens
Donna Dijk Dronrijp 2e keer
Daniëlle Stolte Stiens 1e keer
Jorn Nieuwenhuis Stiens 1e keer
Wij feliciteren hen van harte

Contact

Wil je meer weten? of je aanmelden, neem contact met ons op.